Архитектура и строительство сегодня и завтра

Современная архитектура очень разнообразна, в ней присутствует множество стилей и их сочетаний, встречаются очень интересные, а иногда, к сожалению, и  безвкусные дома. Кроме того, специалисты-сейсмологи утверждают что новостройки не такие безопасные, как остальные дома. Например, в Ереване начали строить очень много высотных зданий, но те, кто строит их, гонятся за прибылью и не понимают, что в Армении особый ландшафт и часто бывают землетрясения, и если будет сильное землетрясение, как однажды в Гюмри, то такие дома обрушатся и Ереван превратится в руины. По-моему, в будущем начнут строить более высокие и безликие дома, да, у них будет интересная архитектура, но они будут более опасные, особенно в условиях Армении. И пока один раз не случится землетрясение, застройщики не задумаются о том, насколько опасно их строить.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Մխիթարյան Միաբանության գործիչներ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Խնդիրներ

1.Տղան տասնմեկ տարեկան է:Հինգ տարի առաջ նա վեց անգամ փոքր է հորից: ա.Քանի՞ տարեկան է հայրը: բ.Երկու տարի հետո հայրը քանի՞ տարով մեծ կլինի տղայից: գ.Քանի՞ տարի հետո հոր և տղայի տարիքների գումարը կլինի 100: դ.Քանի՞ տարի հետո հայրը տղայից մեծ կլինի 2 անգամ:

2.Նավը 25 օրվա համար վերցրեց 3675 կգ մթերք:

ա.Օրական ամենաշատը քանի՞ կգ մթերք պետք է օգտագործվի,որպեսզի եղած պաշարը բավարարի: բ.Քանի՞ օր ավել կբավականացնի մթերքի այդ պաշարը,եթե օրական 42 կգ-ով պակաս օգտագործեն: գ.Քանի՞ մարդու կբավարարի մթերքը 25 օրում,եթե յուրաքանչյուր մարդու օրական տրվի 1 կգ470 գ. պաշար:

3.Առաջին պահեստում կա 240 տ քարածուխ,իսկ երկրորդում՝ 252տ:Առաջինից օրական բաց թողեցին 16տ քարածուխ, իսկ երկրորդից՝ 18տ :

ա.4 օր հետո քանի՞ տոննա քարածուխ կմնա երկու պահեստում միասին:

բ.Երկրորդ պահեստի քարածուխը քանի՞ օր հետո կսպառվի: գ.Պահեստներում քանի՞ օր հետո կմնա հավասար քանակով քարածուխ: դ.Քանի՞ տոննա քարածուխ կմնա պահեստներից մեկում այն պահին,երբ մյուս պահեստի քարածուխը սպառվի:

4.դասարանում կա 15 աշակերտ:

Ա.Գտիր դասարանի տղաների թիվը,եթե այն երեքով ավել է աղջիկների թվից: բ.Գտիր գերազանցիկների թիվը,եթե այն դասարանի բոլոր աշակերտների թիվը 20% -ն է: գ.Գտիր դպրոցի աշակերտների թիվը,եթե այդ դասարանի աշակերտների թիվը դպրոցի աշակերտների թվի 3/80 մասն է:

5.Նույն արտադրողականությամբ աշխատող 6 տրակտորը 6 ժամում վարում է 6 հա:

Ա.Քանի՞ հեկտար կվարի այդպիսի 15 տրակտոր 8 ժամում: բ.Այդպիսի քանի՞ տրակտոր է անհրաժեշտ,որպեսզի 3 ժամում վարեն 4 հա:

գ.Այդպիսի 5 տրակտորը քանի՞ ժամում կվարի 10 հա: դՔանի՞ հեկտար կվրեն երկու անգամ մեծ արտադրողականություն ունեցող 9 տրակտորը 10 ժամում:

  1. Ապրանքի գինը երկու անգամ հաջորդաբար էժանացրին,նախ 50%-ով,այնուհետև՝ 20%-ով:

Ա.Քանի՞ դրամ կդառնա 1350 դրամ արժողության ապրանքի գինը երկու էժանացումից հետո: բ.Քանի՞ տոկոսով իջավ ապրանքի գինը երկու էժանացումից հետո:

7.Խանութն ռաջին անգամ գնորդին վաճառեց 50մ կտորի 20%-ը,երկրորդինը՝ մնացածի 30%-ը:

Ա.Քանի՞ մետր կտոր գնեց առաջին գնորդը: բ.Երկրորդ գնորդը ռաջինից քանի՞ մետրով ավելի գնեց: գ.երկրորդ գնորդը ամբողջ կտորի քանի՞ տոկոսը գնեց: Դ.Կտորի ո՞ր տոկոսը մնաց խանութում:

8.Առաջին պրանքի գինը 80 դրամ է:Երկրորդ ապրանքի գինը առաջին ապրանքի գնից պակաս է 20%-ով: ա.Գտիր երկրորդ ապրանքի գինը: բ.Քանի՞ դրամ կլինի առաջին ապրանքի գինը,եթե այն բարձրացվի 25%-ով,այնուհետև իջեցվի 25%-ով:

9.30 էջ մուտքագրելու համար առաջին օպերատորը ծախսում է 5ժ,իսկ երկրորդը՝6ժ: ա.Քանի՞ էջ կրող են նրանք միասին մուտքագրել 1ժամում:

Բ.Քանի՞ էջ կմուտքագրի ռաջին մեքենագրուհին այն ժամանակահատվածում,երբ երկրորդը մուտքագրում է 35 էջ: գ.Քանի՞ էջ կարող է մուտքագրել առաջին մեքենագրուհին,եթե նրանք համատեղ աշխատելով մուտքագրել են 88 էջ:

Դ.համատեղ աշխատելով նրանք քանի՞ ժամում կմուտքագրեն 165էջ:

Leave a comment

Filed under Uncategorized

New Year Celebrations in Germany

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Անհայտ Կենդանի (Թարգմանություն)

Գիտնականները շատ էին ցանկանում գտնել ինչ որ նոր անհայտ կենդանու: Նրանք մեկնում էին լեռներ, որտեղ փնտրում էին նրանց հետքերը և հավաքում էին ամենահնարավոր տեղեկությունները տեղի բնակիչներից:
ԵՎ մի փոքրիկ գյուղի բնակիչներից, որը գտնվում է առավել խուլ տեղում նրանք լսեցին, որ մոտակայքում շրջում է տարօրինակ արարած: Եվ իրոք, արահետի վրա սկսեցին հայտնվել տարօրինակ հետքեր, գիշերը լանջերին լսվում էր, թե ինչ որ մեկը զբոսնում է: Այդ լուրերը, հասան քաղաք: Շատ հետաքրքրասերներ ամռանը գալիս էին լեռներ մոտ: Բացվեցին հյուրանոցներ, դեպի գյուղ կառուցեցին ճանապարհ: Անհայտ կենդանու որոնման մասին գիտական ​​ամսագրերում պարբերաբար հրապարակվում էին լուրեր, թեև ոչ մեկին չէր հաջողվում գտնել նրան:
Աստիճանաբար, փոքր լեռնային գյուղը վերածվեց հանգստյան քաղաքի: ԵՎ միայն տարեցներն էին ծիծաղում, «Այո նման կենդանի այստեղ չկա, և երբեք չի եղել: Շնորհիվ այն բանի, որ մենք կեղծում էինք հետքերը և տարածում էինք լուրեր նրա մասին, մեր գյուղը դարձավ ծաղկող հանգստավայր:»
 
«… Չկա այնպիսի բան, որը չէր բացահայտվի, և գաղտնիք, որը չէր իմացվի …»
Աղբյուրը-http://pritchi.ru/id_3611

Учёные-энтузиасты очень хотели найти какое-нибудь новое неизвестное животное. Они уезжали в горы, искали там их следы и собирали о них всевозможные сведения у местных жителей.
И вот от обитателей одного небольшого селения, расположенного в самой глуши, они услыхали, что в окрестностях бродит диковинное существо. И правда, на тропах стали появляться странные следы, на склонах гор по ночам слышалось, будто там кто-то бродит. Слухи о происходящем дошли до города. Множество любопытных стало приезжать на лето в горы. Открылись гостиницы, к селению проложили дорогу. О поисках неизвестного животного в научных журналах регулярно публиковались отчёты, хотя никому его так и не удавалось найти.
Постепенно маленькое горное селение превратилось в курортный городок. И только старожилы посмеивались: «Да такого животного здесь нет и никогда не было. Благодаря тому, что мы искусно подделывали его следы и распространяли слухи о нём, наше селение стало процветающим курортом».

«…нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано…»
Источник: http://pritchi.ru/id_3611

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Ներքին կարգապահական կանոններ

Շատ կետեր կային, որ մենք մեր դասարանով կարդացինք և չհամաձայնվեցինք կանոններին: Բայց այս տեղ կա մի կանոն, որի կեսը իմ կարծիքով ճիշտ չէ: 9.18 համարը:

Սովորողը պարտավոր է առանց ուշացման հաճախել ուսումնական պլանով որոշված պարապմունքներին, դասընթացների ծրագրերով որոշված ուսումնական ճամփորդություններին, զբաղվել ուսումնական-հայրենագիտական գործունեությամբ, մասնակցել ուսումնական պլանով որոշված ուսումնա-հետազոտական ճամբարին, նախասիրությունների զարգացման ստուգատեսներին, հրապարակել իր ստեղծագործական-հետազոտական աշխատանքի արդյունքները:

Ես համաձայն չեմ նրա հետ, որ պարտադիր ուսումնական պլանով պետք է մասնակցել ուսումնա-հետազոտական ճամբարին: Նախ այդ այսպես կոչված հետազոտական ճամբարը մեզ ոչինչ չի ուսուցանում և սովորեցնում: Ես մասնակցել եմ ճամբարին դեռ, որ միայն մեկ անգամ անցյալ ամռանը: ԵՎ ինձ ընդհանրապես դուր չէին գալիս այդ իմ անցկացրած օրերը ես գալիս էի դպրոց մենք անում էինք ընդհանուր պարապունքը հետո միքիչ դասարանցիներով խաղում եինք ու գնում էինք, իսկ իմաստը ես չէի հասկանում: Նաև ես գիտեմ, որ ճամբարի ժամանակ մենք նույնպես վճարում ենք նույն մեր դպրոցական վարձը, որ մենք վճարում էինք նրա համար որպեսզի, ինչ որ բան սովորենք: Կարծում եմ դա անարդար է և պետք է լինի սովորողի ընտրությամբ: Մյուս կարգապահական կանոնների հետ համաձայն եմ:

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Мои любимые передачи

Я очень люблю смотреть русские передачи даже больше чем армянские. Но даже на армянских каналах показывают русские передачи например  “Следствие Вили с Леонидом Каневским. А из русских каналов люблю Первый канал и Россия Культура. На культуре смотрю разные передачи про самых известных людей, или просто концерты, на Культуре их много показывают. А на первом канале смотрю разные комедийные передачи. Например Вечерний Ургант. Иногда смотрю американские каналы переведённые на русский язык. Например Энимал Пленет.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Սպիտակ ձին

Իմ կարծիքով Սիմոնը ճիշտ արարք գործեց: Նա խղճում էր ձիուն և չէր ցանկանում, որ նրան ուղարկեն պատերազմ: Եթե ես լինեի նրա տեղը հենց այդպես էլ կվարվեի: Ես նույնպես չէի ցանկանա, որ նա գնա պատերազմ և ավելի լավ է, եթե նա մահանար իմ ձեռքից այլ ոչ թե թշնամու: Նա հասկանում էր, որ ուղղարկում է ձիուն կռվի դաշտ որտեղ նա կտանջվի ուրիշի ձեռքում և շատ քիչ հույս կա, որ նա չի մահանա: Ձիու համար պատերազմ գնալ նույնքան դժվար է ինչքան մարդու համար: Հենց այդ պատճառով ձիու տերը վիրավորեց նրան: Նրան շատ ցավալի էր մտածել այն բանի մասին թե ձիուն ինչ կպատահի:

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Զատկի Տոն

Իմ կարծիքով առաջվա ավանդույթներից մինչև հիմա համարյա ոչինչ չի փոխվել: Ես համաձայն եմ Հովհաննես Թումանյանի հետ: Օրինակ այն բանի հետ, որ քահանանները իսկապես գնում են եկեղեցի աղոթք կարդալ նրա համար որպեսզի փող աշխատեն: Սակայն փոխվել են ավանդական ուտեստները: Ինպես ասում էր Հովհաննես Թումանյանը առաջ Զատիկին մարդիկ գառ էին մորդում իսկ այժմ շատերը ձուկ են ուտում:Նաև համաձայն եմ նրա հետ, որ շատ քիչ մարդկանց սրտում է Քրիստոսը Հարություն առել:

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Հասուն արտ: Վերլուծություն

Ես ընտրեցի առաջին քառատողը:

Արտսոսկո՜ւնէ…
Նմանբոցերու
Ցորեննէբռնկեր`
Առանցայրելու

Այն իր գույներով ինձ շատ դուր եկավ: Այնտեղ շատ էին նկարագրվում ոսկեգույնը կրակի նման դեղինը և վարդագույն երկինքը: Ես այն շատ գեղեցիկ պատկերացրեցի ինչպես այս նկարը: Իսկապես թվում էր, որ արտից ցորենի հատիկները ոսկուց էին: Եվ երկնքից էլ ընկնում էին տարբեր թանկարժեք քարեր: Իսկ արևը այրում էր ամբողջ արտը:Image

Leave a comment

Filed under Uncategorized